Nyheter

Nettverket holder to medlemsmøter årlig, i tillegg til flere temamøter. Møtene foregår i stor grad digitalt.

Møter 2024

Her er en oversikt over planlagte møter i 2024.

Les mer

Felles politiske innspill

Nasjonalt SRHR-nettverk gir innspill til relevante politiske prosesser.

Les mer

Kommende høringer

En oversikt over kommende, relevante høringer knyttet til SRHR.

Les mer

Arendalsuka 2023

Nettverket deltok på Arendalsuka 2023 med totalt fire arrangement.

Les mer

Statsbudsjett 2023

Vi har deltatt på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Les mer

Medlemsmøte vår 2022

Vårens medlemsmøte 2022 ble holdt 25. mai.

Les mer

Politiske kjernepunkt

Nasjonalt SRHR-nettverk har utarbeidet tre politiske kjernepunkt.

Les mer

Temamøte 21. april

Presentasjon av rapport om seksualitetsundervisning i skolen.

Les mer

Statsbudsjett 2023

Vårt innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett 2023.

Les mer

Temamøte 7. desember

Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret holdt temamøte.

Les mer

Medlemsmøte høst 2021

Medlemsmøte høsten 2021 ble holdt 18. november.

Les mer

Kronikk på forskning.no

Det er mangel på politisk vilje omkring seksuell folkehelse.

Les mer

Kampanje om SRHR-politikk

Det er valgkamp og nettverket har laget en egen kampanje om partienes SRHR-politikk.

Les mer

Arendalsuka 2021

Nasjonalt SRHR-nettverk arrangerer Seksualitetens dag på Arendalsuka.

Les mer

Kartlegging av SRHR-politikk

Nettverket har kartlagt alle partiprogrammenes SRHR-politikk.

Les mer

Evaluering tilskuddsordninger

Helsedirektoratet har evaluert ordningene knyttet til seksuell helse.

Les mer

Kunngjøring tilbudsforespørsel

Utlysning for likeverdig helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens.

Les mer

Vårens medlemsmøte

Møtet foregikk digitalt med gode temaer og diskusjoner.

Les mer

Temamøte 12. april

SNU arrangerte temamøte samtykke og samtykkelovgivning.

Les mer

Kurs og webinar

Vi har samlet relevante kurs, e-læringsverktøy og webinar

Les mer

Nettverkets medlemmer

Nasjonalt SRHR-nettverk er åpent for alle som ønsker å delta.

Les mer

Temamøte 22. februar

Temamøtet handlet om seksualitet i utdanning og sosialt arbeid.

Les mer

Politiske dokumenter

Politiske dokumenter som er relevante for arbeidet med SRHR.

Les mer

Tidligere møter

Informasjon og opptak av tidligere møter i nettverket.

Les mer

Mandat

Nettverket samler aktører som jobber innenfor SRHR-feltet.

Les mer

Evaluering Snakk om det!

Midtveisevaluering fra 2019 av Strategi for seksuell helse.

Les mer

Medlemsmøte høst 2020

Medlemsmøte høsten 2020 ble holdt 12. november.

Les mer

Temamøter høst 2020

Høsten 2020 holdt nettverket digitale temamøter.

Les mer

Temamøter vår 2020

Medlemsmøtet våren 2020 ble erstattet av tre temamøter.

Les mer

Medlemsmøte høst 2019

Medlemsmøtet høsten 2019 ble arrangert 10. oktober

Les mer

Arendalsuka 2019

Nettverket arrangerte 19 arrangement på Arendalsuka 2019.

Les mer

Medlemsmøte vår 2019

Medlemsmøtet våren 2019 ble arrangert 24. mai

Les mer

Medlemsmøte høst 2018

Medlemsmøtet høsten 2018 ble holdt 11. oktober.

Les mer

Medlemsmøte vår 2018

Medlemsmøtet våren 2018 ble holdt 3. mai.

Les mer

Medlemsmøte høst 2017

Medlemsmøtet høsten 2017 ble holdt 16. november.

Les mer

Medlemsmøte vår 2017

Medlemsmøtet våren 2017 ble holdt 7. april.

Les mer

Etableringsmøte 2016

Nasjonalt SRHR-nettverk ble etablert 8. desember 2016.

Les mer