Medlemsmøte høst 2020

Medlemsmøte høsten 2020 ble holdt 12. november.

Agenda for møtet:

 1. Partiprogram 2021-2025:
  • De politiske partiene presenterer sine programutkast
  • Innspill fra nettverkets medlemmer
  • Diskusjon
 2. Valg av medlemmer i kjernegruppen
  • Kandidater på valg:
   • Unge funksjonshemmede
   • Røde Kors Ungdom
   • Agnes Giertsen, Engen helsestasjon for ungdom og studenter og Landsgruppen av helsesykepleiere
 3. Søknad til Helsedirektoratet 2021
  • Oversikt over nytt regelverk og oppdaterte mål for ordningen: Lennart Lee Lock fra Helsedirektoratet orienterte og hans presentasjon kan ses her.

Opptak fra møtet kan ses her.