Temamøte 22. februar

Temamøtet handlet om seksualitet i utdanning og sosialt arbeid.

Se opptaket fra temamøtet her.

This image has an empty alt attribute; its file name is Mirjam-203x300.jpg.webp

Mirjam Gregersen presenterte sin masteroppgave om seksualitet og sosialt arbeid. Mirjam har de siste fem årene studert bachelor og master i sosialt arbeid på OsloMet. I sin oppgave har hun sett nærmere på sosionomers kunnskap om seksualitet og hvordan de benytter de seg av dette i møte med ungdom. Hun jobber til vanlig som sosialkonsulent på Pro Senteret.

Etter presentasjonen var det en panelsamtale med Mirjam Gregersen, Nanna Klingenberg, tiltaksleder Rosa kompetanse, og Ingvill Holm Fjær, Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nær relasjoner – moderert av Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder, Sex og samfunn. Panelsamtalen tematiserte behovet for kunnskap om SRHR i sosialt arbeid. Ofte sentreres samtalen rundt barn og unge, men behovet for kompetanse er knyttet til arbeid med alle aldre; unge, voksne og eldre.