Kommende høringer

En oversikt over kommende, relevante høringer knyttet til SRHR.

Under finner du en liste over utvalgte høringer som kan være relevant for medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk. Kjenner du til andre høringer send gjerne en e-post til anneli@sexogsamfunn.no.

Kommende høringer og frister

Statsbudsjettet 2024

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 legges frem for Stortinget fredag 6. oktober 2023. De ulike komiteene har ulike frister for å søke om deltakelse på høring (med forbehold om endringer):

 • Finanskomiteen: Søknadsfrist 9. oktober klokken 23.59
 • Helse- og omsorgskomiteen: Søknadsfrist 10. oktober klokken 23.59
 • Arbeids- og sosialkomiteen: Søknadsfrist 10. oktober klokken 23.59
 • Næringskomiteen: Søknadsfrist 10. oktober klokken 23.55
 • Transportkomiteen: Søknadsfrist 10. oktober klokken 23.59
 • Familie- og kulturkomiteen: Søknadsfrist 12. oktober klokken 23.59
 • Utdannings- og forskningskomiteen: Søknadsfrist 10. oktober klokken 23.55
 • Kommunal- og forvaltningskomiteen: Søknadsfrist 16. oktober klokken 23.59
 • Energi- og miljøkomiteen: Søknadsfrist 16. oktober klokken 23.59
 • Utenriks- og forsvarskomiteen: Søknadsfrist 16. oktober klokken 15.00
 • Justiskomiteen: Søknadsfrist 17. oktober klokken 23.59

Denne oversikten finnes også her. Her er også oversikt over planlagt tidspunkt for høring i de ulike komiteene.

Nettressurser

Oversikt over høringer på Regjeringen sine nettsider

Oversikt over høringer på Stortinget sine nettsider

Oversikt over representantforslag (Dok 8-forslag)