Statsbudsjett 2023

Vi har deltatt på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Nasjonalt SRHR-nettverk deltok mandag 17. oktober på muntlig høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med behandlingen av forslag til statsbudsjett for 2023.

I vårt innspill vektla vi behovet for:

  1. Økte økonomiske rammer for seksuell helse
  2. Finansiering til ny strategi for seksuell helse
  3. Mer midler til forskning på seksuell helse

I tillegg uttrykte vi bekymring for tilskuddsordningen, som mange medlemmer av SRHR-nettverket opplever som lite forutsigbar og veldig tidkrevende. Med fremskyndet frist, endringer i søknadsprosess og standardvilkår for tilskudd er vi redd for konsekvensen kan bli at at de små aktørene vil glippe, og da risikerer vi å miste viktige stemmer og bidragsytere i arbeidet vi skal gjøre.

Både skriftlig og muntlig innspill til helse- og omsorgskomiteen kan leses her.

Koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk, Anneli Rønes, og medlem av kjernegruppen, Aurora Eck Nilsen, deltok på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité.