Temamøter vår 2020

Medlemsmøtet våren 2020 ble erstattet av tre temamøter.

Temamøtene omhandlet:

  • 11. juni: Eldre voksne over 60 år
  • 18. juni: Voksne mellom 25-39 år
  • 25. juni: Kronisk og langvarig syke

Kronisk og langvarig syke

Møtet ble holdt på Zoom og kan ses i opptak her.

Innledninger ved:

  • Anne Kristin Dobbe, Spesialist i sexologisk rådgivning, Haukeland universitetssjukehus: Hvilke tilbud finnes for oppfølging av seksuell helse og hjelpemidler?
  • Ingrid Thunem, Unge funksjonshemmede: Hva kan gjøre funksjonshemmede mer utsatt for seksuelle overgrep?
  • Anne-Karin Kolstad, HivNorge: Hvordan kan hiv påvirke den seksuelle helsen?

Voksne mellom 25-39 år.

Møtet ble holdt på Zoom og kan ses i opptak her.

I panelet var:

  • Kristin Holanger, Jordmorforbundet NSF
  • Pia Bondø, MSO Tromsø
  • Tore Holte Follestad, Norsk forening for klinisk sexologi

Ordstyrer: Anneli Rønes, Sex og samfunn

Eldre voksne over 60 år

Møtet ble holdt på Zoom og kan ses i opptak her.

Presentasjoner ved: