Medlemsmøte vår 2018

Medlemsmøtet våren 2018 ble holdt 3. mai.

Aktører fra nettverket deltok 3. mai på seminar på Stortinget for å fortelle om utfordringer og ønsker knyttet til vårt arbeid med “Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022)”. Vi delte oss inn i grupper og ga innspill på følgende tema:

  • Kjøp/salg/bytte av seksuelle tjenester
  • Barn og unge
  • LHBTQI
  • Migranter/personer med minoritetsetnisk bakgrunn
  • Likestilling
  • Seksualitet/seksuelle uttrykk
  • Kvinnehelse

Innspillene ble samlet og sendt til vår vert på Stortinget, Freddy Øvstegård, som videreformidlet innspillene til andre relevante komiteer og representanter på Stortinget. Les dokumentet her.