Nasjonalt SRHR-nettverk

Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ble etablert 8. desember 2016

Om Nasjonalt SRHR-nettverk

Målet med Nasjonalt SRHR-nettverk er å samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne retten står sterkt i Norge, men det er likevel mange utfordringer som gjenstår.

Les mer om nettverket

Aktuelt

Her finner du nyheter fra SRHR-nettverket. Du kan også navigere i menyen under for mer informasjon om våre aktiviteter.

Vårens medlemsmøte

Vårens medlemsmøte finner sted 25. mai klokken 12.00-15.00

Les mer

Kommende høringer

En oversikt over kommende, relevante høringer knyttet til SRHR.

Les mer

Temamøte 21. april

På temamøtet ble rapport om seksualitetsundervisning i skolen presentert.

Les mer

Felles politiske innspill

Nasjonalt SRHR-nettverk gir innspill til relevante politiske prosesser.

Les mer

Temamøte 7. desember

Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret holdt temamøte om seksualtekniske hjelpemidler.

Les mer

Medlemsmøte høst 2021

Medlemsmøte høsten 2021 ble holdt 18. november.

Les mer

Statsbudsjett 2023

Nasjonalt SRHR-nettverk har gitt innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett 2023.

Les mer

Kronikk på forskning.no

Det er mangel på politisk vilje omkring seksuell folkehelse.

Les mer

Arendalsuka 2021

Nasjonalt SRHR-nettverk arrangerer Seksualitetens dag på Arendalsuka.

Les mer