Nasjonalt SRHR-nettverk

Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) ble etablert 8. desember 2016

Om Nasjonalt SRHR-nettverk

Målet med Nasjonalt SRHR-nettverk er å samle aktører som jobber innenfor feltet, for å sikre samarbeid mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, status, geografi eller lignende.

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne retten står sterkt i Norge, men det er likevel mange utfordringer som gjenstår.

Les mer om nettverket

Aktuelt

Her finner du nyheter fra SRHR-nettverket. Du kan også navigere i menyen under for mer informasjon om våre aktiviteter.

Kommende møter

I løpet av 2021 arrangeres både temamøter og medlemsmøter.

Les mer

Søknad 2022

7. januar er frist for å søke Helsedirektoratets tilskuddsordning for seksuell helse.

Les mer

Kronikk på forskning.no

Det er mangel på politisk vilje omkring seksuell folkehelse.

Les mer

Arendalsuka 2021

Nasjonalt SRHR-nettverk arrangerer Seksualitetens dag på Arendalsuka.

Les mer

Kartlegging av SRHR-politikk

Nettverket har kartlagt alle partiprogrammenes SRHR-politikk.

Les mer

Evaluering tilskuddsordninger

Helsedirektoratet har evaluert ordningene knyttet til seksuell helse.

Les mer

Kunngjøring tilbudsforespørsel

Utlysning for likeverdig helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens.

Les mer

Vårens medlemsmøte

Møtet foregikk digitalt med gode temaer og diskusjoner.

Les mer

Temamøte 12. april

SNU arrangerte temamøte samtykke og samtykkelovgivning.

Les mer