Medlemsmøte vår 2022

Vårens medlemsmøte 2022 ble holdt 25. mai.

På agendaen:

Regjeringsutvalg
Hva er et utvalg, hvilke formål har utvalg og hvordan kan nettverket sikre at SRHR inkluderes i utvalgene?

Med innlegg fra:

  • Mannsutvalget, ved Gry Haugsbakken, statssekretær Kultur- og likestillingsdepartementet (Ap)
  • Kvinnehelseutvalget, ved Elisabeth Swärd, Norske Kvinners Sanitetsforening
  • Likestillings- og mangfoldsutvalget, ved utvalgsmedlem Ingrid Thunem og utvalgssekretær Sara Myhrer

Miniworkshop: Felles handlingsplan for nettverket
Oppfølging fra workshop i januar. Diskusjon:

  • Hvordan kan vi jobbe videre for å få på plass en felles handlingsplan for nettverket?
  • Hva er våre mål og delmål?
  • Hvilke aktiviteter skal vi prioritere fremover?

5-årsevaluering av Nasjonalt SRHR-nettverk
Presentasjon av kartlegging og samtale om veien videre, basert på innsendt evalueringsskjema.

Nasjonalt SRHR-netterk holder blant annet følgende møter:

  • Medlemsmøter vår og høst
  • Temamøter gjennom året. Disse holdes av medlemmene i nettverket. Dersom du ønsker å holde temamøte, ta kontakt med anneli@sexogsamfunn.no
  • Workshops