Vårens medlemsmøte

Vårens medlemsmøte finner sted 25. mai klokken 12.00-15.00

Vårens medlemsmøte fant sted 25. mai.

På agendaen:

Regjeringsutvalg
Hva er et utvalg, hvilke formål har utvalg og hvordan kan nettverket sikre at SRHR inkluderes i utvalgene?

Med innlegg fra:

  • Mannsutvalget, ved Gry Haugsbakken, statssekretær Kultur- og likestillingsdepartementet (Ap)
  • Kvinnehelseutvalget, ved Elisabeth Swärd
  • Likestillings- og mangfoldsutvalget, ved utvalgsmedlem Ingrid Thunem og sekretær Sara Myhrer

Miniworkshop: Felles handlingsplan for nettverket
Oppfølging fra workshop i januar, hvor målet er at nettverket enes om en felles handlingsplan for å nå våre politiske kjernepunkt.

5-årsevaluering av Nasjonalt SRHR-nettverk
Presentasjon av kartlegging og samtale om veien videre. Informasjon om evalueringen er sendt i egen epost. Følg denne lenken for å fylle ut evalueringsskjemaet.

Nasjonalt SRHR-netterk holder blant annet følgende møter:

  • Medlemsmøter vår og høst
  • Temamøter gjennom året. Disse holdes av medlemmene i nettverket. Dersom du ønsker å holde temamøte, ta kontakt med anneli@sexogsamfunn.no
  • Workshops