Temamøte 12. april

SNU arrangerte temamøte samtykke og samtykkelovgivning.

Se opptak av møtet her.

SNU arrangerte møtet med Amnesty Norge, Dixi, JURK og May-Len Skilbrei. SNU er en ungdomsorganisasjon som jobber for alle unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, og er en del av Samtykkealliansen, en allianse av flere aktører som mener at all sex skal være frivillig og at Norge trenger samtykkelov nå (samtykkelov.no).

Amnesty Norge er den norske grenen til Amnesty International og jobber for frihet, likeverd og rettferdighet for alle mennesker.

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) drives av viderekomne jusstudenter og tilbyr gratis, tilpasset rettshjelp for alle som definerer seg som kvinner. Amnesty Norge og JURK er med i samtykkealliansen.

May-Len Skilbrei er sosiolog, kriminolog og kjønnsviter med forskningsinteresse i blant annet kjønn og seksualitet. Blant annet har hun forsket på politikkutvikling knyttet til prostitusjon, menneskehandel og seksuell vold. May-Len Skilbrei vil kunne bidra med et nøytralt forskningsblikk på samtykke.