Medlemsmøte høst 2019

Medlemsmøtet høsten 2019 ble arrangert 10. oktober

Agenda:

 • Arendalsuka 2019
  • Oppsummering og evaluering
  • Deltakelse på Arendalsuka 2020
 • Presentasjon av aktører i nettverket: Hvordan jobber dere med rettigheter i deres arbeid med SRHR?
 • Besøk fra Helsedirektoratet: Evaluering av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)
 • Statsbudsjettet 2020
  • Diskusjon om felles høringsinnspill og/eller felles kronikk
 • Endringer i kjernegruppen
  • Presentasjon av aktører som ønsker å bli medlem av kjernegruppen
  • Valg
 • Eventuelt

Referat fra møtet kan leses her.