Arendalsuka 2019

Nettverket arrangerte 19 arrangement på Arendalsuka 2019.

Torsdag 15. august inntok Nasjonalt SRHR-nettverk Arendalsuka, og vi hadde til sammen hele 19 arrangement! Alle arrangementene er listet opp under, og i tillegg stod nettverket selv for arrangementet Hvem er seksualitetspartiet?, hvor vi hadde kåring av seksualitetspartiet, seksualitetsfylket og beste slagord.

Og vinnerne er:

  • Seksualitetspartiet: Sosialistisk Venstreparti, fordi: Partiet har et helhetlig fokus på SRHR, og inkluderer SRHR i et livsløpsperspektiv
  • Seksualitetsfylket: Agder, fordi: Fylket har flere gode planer, pågående prosjekter og mål for fremtiden
  • Beste slagord: Miljøpartiet de Grønne Oppland, for slagordet: Ja til et bifilt sentrum

Etter kåringen hadde vi en panelsamtale hvor tema var seksualpolitikk og lokale planer. Hvordan hever vi seksuell og reproduktiv helse over hele landet, og hvordan kan vi sikre at alle borgere har god tilgang på tjenester og informasjon? I panelet satt Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet, Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti, Synnøve Kronen Snyen fra Sosialistisk Ungdom og Beate Marie Johnsen fra Agder Venstre.

Ordstyrer for arrangementet var Tore Holte Follestad, koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk. Du kan lese mer fra arrangementet i denne nyhetssaken skrevet av Cupido.

Her er en fullstendig oversikt over alle nettverkets arrangement på Arendalsuka 2019:

Heia ungdommens bystyre! De setter seksualitetsundervisning i skolen på lokalpolitisk agenda

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Sex og Politikk

BDSM –  Pisker opp stemningen

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, SMil Norge

Seksualitetsundervisning på samisk, trenger vi det?

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Sex og Politikk

5 kjappe om unges seksualitet

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Sex og samfunn og SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

Hvor er sexologene?

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Norsk forening for klinisk sexologi

Hva gjør vi for kvinner som har smertefull sex?

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Vulvaforum

SEX BOOST! Ja til et seksualpositivt samfunn

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, RFSU, SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom og HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitet

Arrangementet ligger tilgjengelig på HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitets Facebookside.

Kan kommunene gi innbyggerne likeverdige offentlige tjenester?

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, KS, Songdalen kommune

Vi må røske opp i egne fordommer

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Aksept

SEX TALK! Foreldre må ta sexpraten – kom å se hvordan

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitet

Arrangementet ligger tilgjengelig på HKS – Helsestasjon for kjønn og seksualitets Facebookside.

Menn som har utøvd seksuelle overgrep og voldtekt i nære relasjoner

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Stiftelsen Tryggere

Hva er problemet da? Utfordringer for poly i et samfunn med mononormative lover og tradisjoner

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Polynorge

Samtale om tro og kjærlighet, og vi som elsker / Religion, love and those who love

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, SRHR Sør, KUN, FRI, FIDA, Kristiansand kommune, Songdalen kommune

Hvor sexpositiv er egentlig norsk media?

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Cupido

Hvor er kvinneperspektivet i bioteknologiloven?

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Kvinnefronten

VIP (Viktig Interessant Person) – voldsforebygging og intellektuell funksjonsnedsettelse

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Likestillingssenteret

Omskjæring av gutter: Bør det være 18 års aldersgrense?

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, Stopp omskjæring

Hvorfor bør vi ha en norsk samtykkelov?

Arrangør: Nasjonalt SRHR-nettverk, SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

Arrangementet ligger tilgjengelig på SNUs Facebookside