Medlemsmøte høst 2018

Medlemsmøtet høsten 2018 ble holdt 11. oktober.

Agenda:

 • Arendalsuka 2018
  • Oppsummering og evaluering
  • Deltakelse på Arendalsuka 2019
 • Presentasjon av aktører i nettverket: Hvordan jobber dere for å informere unge om seksualitet og seksuell helse?
  • Røde Kors Ungdom
  • RFSU Norge
 • Besøk fra Barneombudet: Sveinung Arnestad fra Barneombudet fortalte om ombudets engasjement innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Særlig er ombudet opptatt av å bedre dagens seksualitetsundervisning i skolen, og vi håper på samarbeid fremover. Første mulighet er statsbudsjettet for 2019.
 • Statsbudsjettet 2019
  • Diskusjon om felles innspill, inkludert høringsuttalelser og kronikk
 • Høringer fremover
  • Oversikt over relevante høringer som kommer og diskusjon om felles innspill
 • Endringer i kjernegruppen
  • Presentasjon av aktører som ønsker å bli medlem av kjernegruppen
  • Valg

Referat fra møtet kan leses her.