Uncategorised

Om nettverket

Begrepet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter omhandler retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og er en grunnleggende menneskerett. Denne...

Les mer

Tidligere møter

Informasjon og opptak av tidligere møter i nettverket.

Les mer

Mandat

Nettverket samler aktører som jobber innenfor SRHR-feltet.

Les mer