Etableringsmøte 2016

Nasjonalt SRHR-nettverk ble etablert 8. desember 2016.

Agenda:

 • Velkommen og introduksjon, Maria Røsok, daglig leder hos Sex og samfunn.
 • Hvordan jobber ulike organisasjoner med SRHR og hvilke utfordringer møter vi?
  • Unge funksjonshemmede, generalsekretær Synne Lerhol.
  • FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Nina Hotvedt Sinding-Larsen og Hilde Arntsen.
  • IHSG – Internasjonal helse- og sosialgruppe, leder Tayyab Choudri.
 • Orientering om Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, Nora Mehsen, rådgiver i Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • Orientering om Snakk om det! Strategi for seksuell helse, Karl Kristian R. Kirchhoff, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
 • Nasjonalt SRHR-nettverk – diskusjon.
  • Hva skal nettverket være?
  • Nettverkets aktiviteter i 2017.
Intro v Sex og samfunn

Aktørene på møtet viste stor interesse for et Nasjonalt SRHR-nettverk, og uttalte at et nettverk blant annet var viktig for å:

 • dele kunnskap
 • jobbe sammen politisk
 • bygge nettverk
 • få oversikt over ressurser og hvordan utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte
 • samle feltet

Det legges opp til at majoriteten av kommunikasjonen foregår elektronisk, også for å sikre at nettverket er så landsdekkende som mulig. Nettverket vil møtes to ganger i halvåret, og disse møtene skal strømmes, slik at flest mulig kan delta. En kjernegruppe kan møtes oftere, og vil, sammen med koordinator av nettverket, planlegge møter, organisere felles innspill, blant annet.

Fullstendig referat kan leses her.