Statsbudsjett 2023

Vårt innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett 2023.

Nasjonalt SRHR-nettverk har gitt innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett 2023. I vårt innspill har vi fokusert på følgende:

 • Økte økonomiske rammer for seksuell helse

Nasjonalt SRHR-nettverk ber regjeringen øke bevilgning til Post 73 Seksuell helse i kapittel 762 Primærhelsetjenesten. Tilskuddsordningene knyttet til budsjettposten ble evaluert i 2021 og måloppnåelsen ble vurdert som høy. Vi mener aktørene på feltet i stor grad bidrar til å levere på og oppfylle målene i ovennevnte strategi og handlingsplan, men da er gode økonomiske rammer avgjørende.

 • Finansiering til ny strategi for seksuell helse

Nasjonalt SRHR-nettverk mener det trengs finansiering både for å utarbeide en ny strategi for seksuell helse og det trengs finansiering for å følge opp tiltak og mål i planen. Vi ber regjeringen inkludere dette i statsbudsjettet for 2023.

 • Mer midler til forskning på seksuell helse

Nasjonalt SRHR-nettverk mener det trengs mer forskning på seksuell helse i Norge og ber regjeringen bevilge mer penger til forskning. Et konkret punkt er å innføre NATSAL (National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles) i Norge.

Hele innspillet kan leses her.

Innspillet støttes av følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk:

 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Unge funksjonshemmede
 • Likestillingssenteret
 • Sex og samfunn
 • Engen helsestasjon for ungdom og studenter, Bergen
 • Stiftelsen Tryggere
 • Skeiv Ungdom
 • PION
 • Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
 • Helsestasjon for ungdom, Tvibit, Tromsø kommune
 • Likestillingssenteret KUN
 • Rosa kompetanse, Foreningen FRI
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Skeiv Verden
 • Norsk forening for klinisk sexologi
 • RFSU
 • Redd Barna
 • Sex og Politikk
 • Tone Størseth Moksnes, jordmor/Master i sexologi, Selvstendig næringsdrivende
 • Helsestasjon for kjønn og seksualitet – HKS, Oslo
 • Amathea