Kunngjøring tilbudsforespørsel

Utlysning for likeverdig helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens.

Buf.dir har i samarbeid med Helsedirektoratet lyst ut 1 mill. kroner for å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag som bidrag til at personer med kjønnsinkongruens har tilgang til likeverdige helse- og omsorgstjenester i tråd med sine behov. Oppdraget skal også gi kunnskapsbaserte forslag til tiltak for å styrke gruppens tilgang til likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Oppdragets varighet er tenkt fra august 2021 til november 2022.

Kunngjøring: https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-390449

Konkurransegrunnlag: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/166851