Møter

Nettverket holder to medlemsmøter årlig, i tillegg til flere temamøter. Møtene foregår i stor grad digitalt.

Møter 2024

Her er en oversikt over planlagte møter i 2024.

Les mer

Medlemsmøte høst 2023

Høstens medlemsmøte fant sted 9. november.

Les mer

Arendalsuka 2023

Nettverket deltok på Arendalsuka 2023 med totalt fire arrangement.

Les mer

Medlemsmøte vår 2023

Vårens medlemsmøte 2023 fant sted 25. mai

Les mer

Medlemsmøte høst 2022

Høstens medlemsmøte 2022 ble holdt torsdag 10. november.

Les mer

Arendalsuka 2022

Se opptak fra våre arrangement på Arendalsuka 2022

Les mer

Medlemsmøte vår 2022

Vårens medlemsmøte 2022 ble holdt 25. mai.

Les mer

Temamøte 7. desember

Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret holdt temamøte.

Les mer

Medlemsmøte høst 2021

Medlemsmøte høsten 2021 ble holdt 18. november.

Les mer

Arendalsuka 2021

Nasjonalt SRHR-nettverk arrangerer Seksualitetens dag på Arendalsuka.

Les mer

Vårens medlemsmøte

Møtet foregikk digitalt med gode temaer og diskusjoner.

Les mer

Temamøte 12. april

SNU arrangerte temamøte samtykke og samtykkelovgivning.

Les mer

Temamøte 22. februar

Temamøtet handlet om seksualitet i utdanning og sosialt arbeid.

Les mer

Medlemsmøte høst 2020

Medlemsmøte høsten 2020 ble holdt 12. november.

Les mer

Temamøter høst 2020

Høsten 2020 holdt nettverket digitale temamøter.

Les mer

Temamøter vår 2020

Medlemsmøtet våren 2020 ble erstattet av tre temamøter.

Les mer

Medlemsmøte høst 2019

Medlemsmøtet høsten 2019 ble arrangert 10. oktober

Les mer

Arendalsuka 2019

Nettverket arrangerte 19 arrangement på Arendalsuka 2019.

Les mer

Medlemsmøte vår 2019

Medlemsmøtet våren 2019 ble arrangert 24. mai

Les mer

Medlemsmøte høst 2018

Medlemsmøtet høsten 2018 ble holdt 11. oktober.

Les mer

Medlemsmøte vår 2018

Medlemsmøtet våren 2018 ble holdt 3. mai.

Les mer

Medlemsmøte høst 2017

Medlemsmøtet høsten 2017 ble holdt 16. november.

Les mer

Medlemsmøte vår 2017

Medlemsmøtet våren 2017 ble holdt 7. april.

Les mer

Etableringsmøte 2016

Nasjonalt SRHR-nettverk ble etablert 8. desember 2016.

Les mer