Arendalsuka 2023

Nettverket deltok på Arendalsuka 2023 med totalt fire arrangement.

Nasjonalt SRHR-nettverk jobber blant annet for å bedre tilbudet og rettigheter for utsatte grupper. Under fire arrangementer på Arendalsuka diskuterte vi tiltak for å sikre at minoriteter inkluderes i arbeid for seksuell helse.  

Hvordan skal minoritetsperspektivet sikres i helsefaglige utdanningsløp?

Kristina Areskoug Josefsson, OsloMet/University West og Ada Svarstad Solberg, OsloMet presenterte sin “Kartlegging av SRHR i forskrift og lokale program-, studie- og emneplaner for utvalgte utdanningsløp i Norge”

Hanne N. Bjørnsen fra NTNU Trondheim fortalte om prosjektet Seksuell helsE-læring, som er et e-læringsverktøy for landets master i helsesykepleie og jordmorfag.
Hvordan skal minoritetsperspektivet sikres i helsefaglige utdanningsløp? Tore Holte Follestad fra OsloMet, Nora Thunem fra Unge funksjonshemmede og Hanne N. Bjørnsen fra NTNU Trondheim i samtale med ordstyrer Vilde Senje fra Sex og Politikk.

Hvordan kan seksualitetsundervisning sikre at minoriteter får god og relevant informasjon?

Louise Gabrielsen fra Sex og samfunn fortalte om stiftelsens seksualitetsundervisning, med et særlig fokus på hva som bør inngå i undervisning om kjønn og identitet.

Vilde Senje fra Sex og Politikk fortalte om hvordan de har jobbet for å sikre at Uke 6 skal kunne tilbys på samisk.

Carina Carlsen fra Likestillingssenteret snakket om viktigheten av å inkludere eldre i arbeidet for bedre seksuell helse.

Hvordan kan seksualitetsundervisning sikre at minoriteter får god og relevant informasjon? Dette forsøkte panelet å svare på. Med Carina Carlsen fra Likestillingssenteret, Vilde Senje fra Sex og Politikk og Louise Gabrielsen fra Sex og samfunn. Ordstyrer var Tore Holte Follestad fra OsloMet.

Hvordan kan tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeid fremme seksuell helse blant minoriteter?

Tone Størseth Moksnes fra Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt-Norge jobber for å etablere et nytt behandlingsforløp for personer med kjønnsinkongruens.

Kim Fangen fra OsloMet fortalte om hvordan det er å jobbe som erfaringskonsulent for de av oss som lever med hiv.

Marit Stene Severinsen fra Helsesenter for papirløse migranter ved Kirkens bymisjon fortalte om deres pilot for å bedre papirløse migranters tilgang til sine helserettigheter i kommunalt helsevesen.

Hvordan kan tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeid fremme seksuellhelse blant minoriteter? I panelet: Tone Størseth Moksnes fra Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt-Norge, Marit Stene Severinsen fra Helsesenter for papirløse migranter, Live Mehlum fra Norsk forening for klinisk sexologi og Kim Fangen fra OsloMet. Samtalen ble ledet av Nora Thunem fra Unge funksjonshemmede.

Hvordan kan vi inkludere minoriteter i arbeidet for bedre seksuell helse?

Politikerpanelet, bestående av Anne Martine Brox-Antonsen fra Senterungdommen, Even Amandus Røed fra Arbeiderpartiet, Haagen Severin Nilson Poppe fra Arendal Høyre og Sametingspresident Silje Karine Muotka, i samtale med koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk, Anneli Rønes: Hvordan kan vi inkludere minoriteter i arbeidet for bedre seksuell helse?

Fra venstre: Carina Carlsen fra Likestillingssenteret, Tone Størseth Moksnes fra Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt-Norge, Nora Thunem fra Unge funksjonshemmede, Anneli Rønes fra Sex og samfunn (og koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk) og Tore Holte Follestad fra Oslo Met.

Arrangørene:

Følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk deltok på arrangementene:

  • OsloMet
  • Unge funksjonshemmede
  • Norsk forening for klinisk sexologi
  • Sex og Politikk
  • Likestillingssenteret
  • Helsesenter for papirløse migranter
  • Sex og samfunn
  • Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Midt-Norge

For spørsmål, ta kontakt med koordinator for nettverket anneli@sexogsamfunn.no