Temamøter høst 2020

Høsten 2020 holdt nettverket digitale temamøter.

Følgende møter er holdt:

Mandag 2. november: Hvordan skal helseforetak og kommunehelsetjenesten få sexologisk kompetanse?

I Norge er tittelen «sexolog» ubeskyttet. Det betyr at det ikke er noen form for krav knyttet til å kalle seg sexolog. Personer uten adekvat utdannelse tilbyr samtaler, rådgivning og behandling til hjelpesøkende pasienter uten å ha formell kompetanse. Dette kan medføre at pasient/klient får feil behandling og betaler for en tjeneste som ikke er kunnskapsbasert eller prisregulert på noen som helst måte.

5 % av befolkningen trenger til enhver tid sexologisk rådgivning. Seksuelle problemer kan føre til psykiske og somatiske helseplager. Psykisk og somatisk sykdom og behandling kan i sin tur føre til seksuelle vansker. Sexologisk fagkompetanse bør derfor finnes i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Flere og flere helseforetak og kommuner ser viktigheten av å tilby sexologisk kompetanse til sine pasienter. Hvordan gjør de dette?

I panelet:

  • Ingeborg Greve og Beate Alstad fra DPS Notodden – Telemarksykehuset
  • Hanne Kro Søborg fra tidligere Songdalen kommune, nå Kristiansand

Samtalen blir ledet av leder i Norsk forening for klinisk sexologi, Tore Holte Follestad.

Det ble gjort opptak av panelsamtalen, som ligger tilgjengelig her.

Mandag 28. september: Sex og samfunn markerer den internasjonale dagen for trygge aborter
Presentasjoner ved:

  • Arild Johan Myrberg fra Helsedirektoratet presenterte Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020–2024. Opptak fra presentasjonen kan ses her, og Arild Johans presentasjon kan også lastes ned.
  • Mette Løkeland vil holde presentasjonen “Abort – trendar over tid og internasjonalt”. Opptak fra presentasjonen kan ses her, og Mettes presentasjon kan også lastes ned.

Mandag 21. september: Presentasjon av Pro Sentrets rapport Oversett og etterlatt
Ida Kock, spesialkonsulent ved Pro Sentret presenterte rapporten Oversett og etterlatt: Om Covid-19 pandemien og smittevernarbeid for personer som selger sex. Med kommentar fra Andrés Lekanger, vernepleier og feltarbeider i PION, prostituertes interesseorganisasjon i Norge.

Opptak fra Pro Senterets og PIONS presentasjoner kan ses her.