Arendalsuka 2022

Se opptak fra våre arrangement på Arendalsuka 2022

Nasjonalt SRHR-nettverk deltok med hele 11 arrangementer på Arendalsuka 2022. Alle arrangementene ble streamet og kan nå ses i opptak:

Det er gjort ett opptak fra hvert av rommene og en må derfor spole seg frem til ønsket arrangement.

Her er en oversikt over alle arrangementene:

Arrangør: Jordmorforbundet NSF
Tittel: “Hadde jeg bare visst dette før” – menopause og empowerment

Arrangør: Sex og samfunn
Tittel: Hvordan gjør vi skolen til et trygt sted for alle?

Arrangør: Helsestasjon for kjønn og seksualitet – HKS
Tittel: Spør først

Arrangør: Sex og Politikk
Tittel: Hvordan undervise om FNs bærekraftsmål og seksuelle rettigheter på samisk i en og samme skoletime?​

Arrangør: Skeive Sosialister
Tittel: Skeive på idrettens arena

Arrangør: PUST UT – Likestillingssenteret
Tittel: Lansering av “PUST UT”-webinar!

Arrangør: SMil Norge
Tittel: BDSM, diskriminering og overgrep

Arrangør: Stiftelsen Amathea
Tittel: Abort eller ikke? Veien til ditt valg!

Arrangør: Margrete Wiede Aasland
Tittel: Kan kunnskap om positiv seksualitet forebygge seksuelle overgrep og hva må barn og unge vite?

Arrangør: PolyNorge
Tittel: SIM-relasjoner/poly i møte med helsepersonell

Arrangør: Sex og Politikk og Minotenk
Tittel: Seksualitetsundervisning for alle?