Medlemsmøte høst 2022

Høstens medlemsmøte 2022 ble holdt torsdag 10. november.

Høstens medlemsmøte 2022 ble holdt torsdag 10. november.

Programmet inkluderte blant annet:

Abortutvalget og Mannsutvalget

  • Presentasjon av utvalgene og deres arbeid
  • Innspillsrunde fra nettverkets medlemmer

Helsedirektoratet, ved Lennart Lock

  • Informasjon om tilskuddsordningene og søknadsbehandlingen
  • Status for Snakk om det! og arbeid med ny strategi for seksuell helse

Valg til kjernegruppen

Valget ble utsatt og utført digitalt i etterkant. Kjernegruppen 2023 vil bestå av:

  • Engen helsestasjon for ungdom og studenter/Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, ved Agnes Giertsen
  • Likestillingssenteret, ved Carina Carlsen
  • Norske Kvinners Sanitetsforening, ved Aurora Eck Nilsen
  • Unge funksjonshemmede, ved Nora Thunem
  • Sex og samfunn, ved Anneli Rønes