Søknad 2022

21. januar er frist for å søke Helsedirektoratets tilskuddsordning for seksuell helse.

Prioriteringer

I 2022 vil direktoratet prioritere å støtte prosjekter med nasjonalt nedslagsfelt. Høyest prioritet har prosjekter som bidrar til å:

  • sikre at relevant personell får tilstrekkelig kunnskap om seksuell helse via grunn-, etter- og videreutdanninger
  • sikre at seksuell helse integreres i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i alle nivåer av helse- og omsorgstjenesten og andre relevante samfunnssektorer
  • sikre at tjenestene ser seksuell helse, psykisk helse og rus i sammenheng

Prioriterte målgrupper i 2022

  • kronisk og langvarig syke, rusbrukere og personer med funksjonsvariasjon
  • gutter og menn
  • voksne over 60 år

Følg denne lenken for mer informasjon og lenke til søknadsskjema. Helsedirektoratet opplyser at forventet svar på søknad er 15. april 2022.