Kommende møter

Vi skal arrangere både workshops, tema- og medlemsmøter for 2022.

Neste møte:

Temamøte 27. januar: Presentasjon av fagdag for helsepersonell som jobber med eldre voksne

Presentasjon av fagdag for helsepersonell som jobber med eldre voksne. Fagdagen er en del av prosjektet Eldre og seksuell helse, en nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen.

Målet med fagdagen er:

  • å gi deltakerne økt kunnskap om betydningen av seksualitet og seksuell helse hos eldre voksne.
  • at deltakerne, gjennom bruk av praksisnære refleksjonsoppgaver og filmer, kan se egen praksis i nytt lys og bidra til å skape endring på egen arbeidsplass.
  • å reflektere rundt hvordan arbeidet med seksuell helse kan integreres i det hverdagslige rutine- og kvalitetsarbeidet i rollen som leder

Temamøtet holdes av Sara Hope Lygre fra Likestillingssenteret og Janne Bromseth fra Foreningen FRI.

Tid: Torsdag 27. januar klokken 12.00-13.00

Sted: Zoom. Møtet holdes kun digitalt. Følg denne lenken for påmelding.

Nasjonalt SRHR-netterk holder blant annet følgende møter:

  • Medlemsmøter vår og høst
  • Temamøter gjennom året. Disse holdes av medlemmene i nettverket. Dersom du ønsker å holde temamøte, ta kontakt med anneli@sexogsamfunn.no
  • Workshops